Circules en bici? Coneixes les normatives?

undefined

Cada vegada són més persones les que decideixen optar per la bicicleta com a vehicle per als seus desplaçaments del dia o com a oci.

Les bicicletes són més ecològiques, econòmiques i saludables que altres mitjans de transport, per la qual cosa en cas que decideixis optar per elles, hauràs de tenir en compte algunes consideracions a l'hora de circular.

Els principals punts a tenir en compte són les mesures de seguretat:

Les llums davanteres i posteriors són obligatòries en cas de circular de nit, en túnel o en zones amb poca visibilitat, a això haurà d'afegir-se un element reflector darrere quan en aquestes condicions se circuli per via interurbana.

El timbre i els frens davanters i darreres sempre són obligatoris i el casc ho és per a menors de 16 anys o en tots els casos en circular per via interurbana.

Si existeix carril bici, pas per a ciclistes o voral habilitat, aquests tindran prioritat igual que en els casos en què un vehicle de motor giri en les proximitats d'un ciclista o es trobi amb un grup i el primer hagi iniciat ja un encreuament o entrada a rotonda.

Quan no existeixi zona habilitada, circularan pel voral o en el cas que no sigui suficient, podran utilitzar la part imprescindible de la calçada. Està permès circular en files de dues, sempre que sigui en zones amb bona visibilitat i no hi hagi aglomeracions de tràfic. En el cas d'autovies, poden circular els majors de 14 anys, sempre que no existeixi una prohibició per motius de seguretat.

Seguint aquestes indicacions, incrementarem el nivell de seguretat en circular amb bicicleta, però no hem d'oblidar que hi ha altres normes que haurem de complir si no volem ser multats. Entre elles, no podem usar auriculars, ni telèfons, hauran de respectar-se els semàfors vermells i normes de circulació general, així com no superar la taxa d'alcoholèmia.

Circular amb bicicleta també pot reportar-nos multes si no complim amb la normativa, però com que no es tracta d'un vehicle que requereixi un permís o llicència, no podran retirar-nos punts de carnet.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.