Com puc recuperar el meu habitatge si l'han ocupat?

undefined

 

Recuperar el nostre habitatge en cas de que entrin ocupes no sol ser fàcil. Disposem de dues vies principalment per fer-ho: la penal i la civil. T’expliquem com es millor actuar segons sigui el cas.

 

VIA PENAL

Anirem per la via penal quan s'entengui que s'ha produït un delicte. En aquest cas, haurem de presentar una denúncia en la comissària com més aviat millor. La policia valorarà si estem davant una violació de domicili o una usurpació, en funció de si l'habitatge és habitual o no.

 

La importància de denunciar ràpid.

Cal tenir en compte que la rapidesa a denunciar davant la policia en aquests casos és fonamental, ja que pot convertir-ho en un procés més o menys àgil.

  • Abans de les 48 hores des de l'ocupació: S'ha de tenir en compte que, si actuem dintre de les 48 hores des de l'entrada dels ocupes al domicili, la policia podrà actuar sense necessitat de requeriment judicial, ja que considerarà un delicte flagrant.

 

  • Després de 48 hores des de l’ocupació: En cas contrari, si la denúncia no es realitza immediatament, s'obriran diligències per a identificar als ocupants i iniciar un procediment judicial, que, amb la intervenció del Ministeri Fiscal, permetrà perseguir els ocupes i atribuir-los el delicte de violació de domicili o el d'usurpació.

 

Diferència entre violació de domicili i usurpació

La violació de domicili és el delicte més greu, ja que es tracta d'ocupar il·legalment una casa habitada, podent tractar-se també d'una segona residència. Aquest delicte comporta penes de presó de fins a 2 anys.

El delicte d'usurpació, en canvi, és el més habitual en casos d'ocupació, atès que es tracta d'entrar en una propietat aliena deshabitada. Per aquest delicte també pot haver-hi penes de presó, encara que l'habitual és una multa que en cas d'impagament es pot substituir per dies de presó.

 

VIA CIVIL

D'altra banda, tenim la via civil, on el que fem és presentar una demanda (amb advocat i procurador) per a recuperar l'habitatge. Podem sol·licitar mesures provisionals (desallotjament) però dependrà del Jutge que les accepti o no.

Fins i tot tenint data de llançament podria arribar a suspendre's per motius de vulnerabilitat en la mateixa porta, quan els funcionaris del Jutjat acudeixen (amb o sense policia) i parlen in situ amb els ocupants i el personal de serveis socials.

Autor

Pau

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.