Errors freqüents quan contractem una assegurança per a comunitats

 undefined

 

Les assegurances per a comunitats ens permeten protegir les zones comunes del nostre habitatge i resoldre possibles imprevistos.

En molts casos hi ha uns errors comuns que comentem quan contractem aquestes assegurances i que comentarem a continuació per a evitar que també t'ocorrin.

En tractar-se de zones comunes, sovint hi ha canvis de presidents de la comunitat, canvis de veïns, etc, i tendim a contractar assegurances amb les mateixes característiques i basades en les mateixes dades que l'anterior, I això provoca un problema molt freqüent, que la informació des de la qual partim tingui errors i provoqui que puguem contractar una assegurança no adequada per a les necessitats de la nostra comunitat.

- Per a això, és important que revisem que totes les dades siguin correctes per a evitar problemes posteriors.

- Infra assegurança: És important que en la pòlissa de la nostra assegurança, el valor pel qual assegurem sigui el real, ja que en cas de sinistre si hem assegurat per un valor inferior podríem trobar-nos amb un problema major.

- Basar-se només en el preu: Encara que el preu sigui important, no hem d'oblidar-nos de revisar que l'assegurança contractada cobreixi realment les necessitats i estiguem protegits. Per això, és important deixar-se assessorar per a triar l'assegurança més adequada.

- No incloure zones com jardins, pistes esportives, piscines, elements de fusta, calefacció central o no declarar correctament les reformes: A l'hora de contractar l'assegurança haurem d'aportar tota la informació referent a les característiques de la nostra comunitat.

- No anul·lar la pòlissa anterior o esperar-se a l'últim moment: La falta de previsió pot portar-nos a no donar l'avís amb suficient antelació a l'hora de canviar o per exemple, no tenir en compte que a vegades el perit de la companyia ha de donar l'aprovació amb el temps que això suposi.

Si necessites que t'assessorem en la contractació de l'assegurança per a comunitats t'orientarem sobre quin és l'opció més adequada per al vostre cas.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.