Es pot pujar el preu durant el contracte de lloguer?

undefined

La resposta és fàcil. El propietari d'un habitatge només podrà pujar el preu del lloguer al seu inquilí si ja estava previst en el contracte en vigor i segons el mètode que s'hagi pactat.

En aquest cas, hem de tenir en compte:

  • Pujada màxima anual: l'IPC

L’IPC, Índex de Preus al Consum), és el mètode d'actualització que se sol aplicar. La pròpia Llei d'Arrendaments Urbans estableix que en cap cas la forma triada per a actualitzar la renda pot superar l'import que resulti d'aplicar l'IPC.
La renda s'incrementarà cada any prenent com a mes de referència el que correspongui a l'últim índex que estigués publicat en la data d'actualització del contracte.

 

  • Notificació a l'inquilí un mes abans i per escrit

Aquesta actualització se li exigirà a l'inquilí a partir del mes següent en què se li notifiqui per escrit, expressant el percentatge d'alteració aplicat i acompanyant, si l'arrendatari l'exigís, l'oportuna certificació de l'Institut Nacional d'Estadística.

Per a qualsevol dubte podeu consultar al nostre equip i estudiarem cada cas personalment.

Autor

Pau

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.