Les 5 assegurances més contractades a Espanya

Són molts els tipus d'assegurances que podem trobar-nos en el mercat, però de tots aquests… Quines són les assegurances que més contractem a Espanya?

Tots els anys es realitzen estudis sobre el sector assegurador, gràcies als quals podem conèixer l'evolució del sector i veure quines són les assegurances que més contractem.

 

1. Assegurança de cotxe

L’assegurança per excel·lència més contractat pels espanyols és l’assegurança d'automòbil. El 80% de les famílies espanyoles compta amb una assegurança de cotxe.

Dins de les assegurances d'acte també ens trobem amb diverses modalitats (tot risc, a tercers, tot risc amb franquícia…) i una infinitat d'ofertes que depenen de la cobertura i de l'asseguradora amb la qual el contractem.

 

2. Assegurança de decessos

L’assegurança de decessos és el segon tipus d’assegurança que més contracten els espanyols. Aquesta s'encarrega de tots els tràmits, despeses i assistència funerària davant la defunció de la persona assegurada.

Aquest és un tipus de segur molt típic a Espanya, s'ha popularitzat durant el segle XX, i moltes d'aquestes pòlisses continuen vigents actualment.

 

3. Assegurança de la llar

És lògic que l’assegurança de la llar es posicioni entre les assegurances més contractades pels espanyols. Al cap i a la fi, el nostre habitatge és un dels béns, per no dir el bé, de major valor que adquirim al llarg de la nostra vida.

Comptar amb una assegurança per a protegir qualsevol mal que pugui sorgir en la nostra llar és vital, a més de ser essencial per a moltes entitats bancàries a l'hora de concedir-nos un préstec.

 

4. Assegurança de vida

L’assegurança davant defunció ha augmentat considerablement la seva quota de mercat a Espanya durant aquests últims anys.

Una assegurança de vida ens aporta protecció enfront de la defunció o supervivència si es dona una incapacitat de la persona assegurada.

A pesar que les assegurances de vida siguin un dels tipus d'assegurances més contractades a Espanya, si comparem la contractació d'aquest amb la d'altres països, observem que les xifres dels espanyols amb asseguranca de vida encara són bastant reduïdes.

 

5. Assegurança de salut

L’assegurança de salut és un altre de les assegurances que més quota de mercat abasta a Espanya. El 20% de les llars espanyoles compten amb un, sent la comunitat de Madrid, en la qual més segurs d'aquest tipus es contracten.

Depenent de les condicions acordades amb l'asseguradora, es tindran unes condicions o altres, aquestes variaran depenent de la prima contractada. Com més gran sigui la prima, més serveis tindran al seu abast.

 

I tu… Quines assegurances tens contractats? Quins et semblen els més rellevants per a estar protegit enfront de qualsevol imprevist? Comptes amb les assegurances més contractades per la majoria dels espanyols?

Autor

Pau

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.