Les corredories han d'aplicar l'IVA? Et respon el nostre equip.

 

undefined

Avui us presentem el nou despatx d'administració de l'Oficina de Manresa format per Cristina Espejo, Olga Martinez, Alba Moreno i Sandra Moreno. El nostre equip us explica des del seu lloc de treball perquè les corredories no treballem amb IVA i per això enviem rebuts i no factures.

En primer lloc, hem de remetre'ns a què és un mediador i com és considerada aquesta figura legalment.

El mediador compta amb tres funcions clau en el sector de les assegurances, d'una banda, del treball previ a la celebració d'un contracte d’assegurança o reassegurança, la celebració del contracte, així com de l'assistència i execució del contracte.

És a dir, és la figura que posa en comunicació i realitza les gestions entre l'assegurat i la companyia asseguradora.

L'article 20.16º del la Llei de l'IVA diu que els serveis de mediació que compleixin amb les característiques anteriors estaran exempts de l'aplicació de l'IVA.

En l'exercici del nostre treball i perquè les pòlisses dels nostres clients tinguin validesa, sí remetem els rebuts pertinents de les primes de les seves assegurances contractades.

Aquests rebuts com comentàvem anteriorment, estan exempts de l'aplicació de l'IVA, per la qual cosa no entrarien dins de la categorització com a factura.

Des de la seva data d’emissió, comptem amb 30 dies per a fer el pagament del mateix. Però, què passa si em retardo en fer el pagament?

Si no es realitza el pagament en el termini determinat, en cas de sinistre podríem tenir un problema amb el Consorci d'Assegurances que podria suposar la denegació del pagament de les indemnitzacions pertinents al no estar al corrent dels pagaments de l’assegurança contractada.

Si tens qualsevol dubte o t'agradaria que t'aclaríssim qualsevol assumpte sobre aquest tema, no dubtis a posar-te en contacte amb el nostre departament d'administració.

Estarem encantades d'ajudar-te.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.