Les xinxes, un problema molt actual.

undefined 

Encara que sembli una broma o fins i tot un mite, les xinxes s'han convertit en una plaga molt difícil d'exterminar avui dia, principalment a hotels de tot el món.

Aquestes plagues costen cada vegada més a les asseguradores en indemnitzacions per responsabilitat civil i despeses associades. I el pitjor de tot és que a pesar que el problema sigui conegut, no per això és més fàcil de solucionar.

A diferència del que molts creguem, l'aparició de xinxes res té a veure amb estat de la neteja sinó més aviat amb les acumulacions de roba.

Aquests animals s'alimenten de la sang humana o d'altres mamífers, per la qual cosa solen situar-se prop d'aquesta, principalment en matalassos, capçalera del llit, empaperats de parets, etc., sent difícils de localitzar a simple vista i el pitjor de tot és que poden estar sense alimentar-se més d'un any, per la qual cosa anar-nos de casa uns dies no acabarà amb el problema.

Per acabar amb elles, es realitza una vaporització a 140 graus que en molts casos aconsegueix eliminar-les, però no sempre. Al cost d'aquesta desinfecció hem d'afegir en molts casos les indemnitzacions a pagar als afectats, especialment clients d'hotels, que en lloc de gaudir tranquil·lament de les seves vacances acaben veient-se afectats per les picades i reaccions al·lèrgiques a la pell.

Només els darrers anys, les desinfeccions per plagues de xinxes s'han incrementat a Catalunya en un 70%.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.