Nous impostos sobre les primes de les assegurances

undefined

Tindrem novetats en els impostos aplicables sobre les primes de les assegurances. Si bé encara no està publicat al BOE, els pressupostos generals de l’Estat ja es van aprovar amb modificacions sobre aquests. L'impost aplicable en el cas de les primes de diferents tipus d'assegurances és el IPS, és a dir, Impost sobre la Prima de les Assegurances, en comptes de l'IVA habitual que es paga en altres tipus de serveis o productes.

En aquesta llei hi haurà una modificació de l'impost actual de IPS, per situar-se al 8% en lloc del 6%. Llavors afectarà només a les assegurances on és aplicable aquest impost.

Aquest percentatge afectarà les primes d'assegurança que hagin de ser cobrades a partir de l'aplicació de la llei.

En el cas dels pagaments fraccionats, serà d'aplicació en el següent rebut que s'emeti a partir de l'aprovació de la llei.

Les primes que s'hagin de pagar a partir de l'aplicació de la llei ja comptaran amb aquest nou percentatge. En el cas que es faci un rebut per part de l'asseguradora amb un 6% quan fos aplicable realment un 8%, es podrà emetre un nou rebut per la diferència per satisfer el pagament d'aquests impostos.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.