Què és l'assegurança d'accidents per a convenis colectius?

undefined

 

L'assegurança d'accidents per a convenis és una assegurança obligatòria per a totes aquelles empreses que estiguin subscrites a un conveni TC2 i haurà de cobrir a tots els seus treballadors.

Aquest conveni en la seva publicació en el BOE, haurà d'especificar les garanties, capitals assegurats, indemnitzacions, etc.

L'assegurança d'accidents per a convenis busca protegir a l'assegurat i la seva família en cas d'accident laboral, comptant amb indemnitzacions per defunció, invalidesa permanent, ja sigui parcial, absoluta o total així com gran invalidesa.

No ha de confondre's aquest tipus d'assegurança amb aquells que cobreixen la cura de la salut del treballador i que seran opcionals per part de l'empresa.

Els capitals assegurats hauran d'estar sempre ajustats segons els requeriments dels convenis, per la qual cosa t'aconsellem que et deixis assessorar en la contractació d'aquesta assegurança per a complir tots els requeriments legals.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.