Què ocorre si tinc un accident amb un vehicle assegurat per la mateixa companyia?

undefined

Encara que no sigui una situació en la qual vulguem veure'ns implicats, en cas d'accident haurem de reclamar els danys a l'altra part implicada. Fins aquí seria una situació més o menys habitual però hi ha un supòsit en el qual sorgeixen alguns dubtes addicionals: Què passaria si l'altra part implicada en l'accident també és client de la meva companyia asseguradora?

Encara que sembli una situació difícil de resoldre, les companyies ja tenen prevista aquestes situacions. 

Si tens contractat el servei de defensa jurídica, la companyia sempre haurà de defensar els teus propis interessos.

I, com puc fer això?

La legislació espanyola estableix tres vies per a oferir el servei de defensa jurídica als seus assegurats:

  • La primera opció és amb el seu propi personal de defensa jurídica. El personal serà assignat al teu cas i es comprometrà a tractar-ho de manera independent per a cadascuna de les parts. En resum, aquelles persones que han de defensar la teva part han de vetllar pels teus interessos.
  • La segona opció és amb una empresa externa que sigui prefixada. Aquesta empresa haurà d'estar designada en el contracte prèviament.
  • La tercera opció seria amb un advocat que tu mateix designis i la companyia realitzaria el reemborsament de les despeses derivades d'aquesta defensa jurídica. 

En qualsevol dels casos la companyia ha de defensar els teus interessos i vetllar per la resolució de la manera més favorable per a tu.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.