Què són les assegurances de baixa per a autònoms?

 undefined

Si ets autònom t'interessarà saber que pots comptar amb una prestació per baixa laboral gràcies a la contractació d'una assegurança.

Els autònoms solen tenir entre les seves preocupacions què passarà en cas d'emmalaltir i que això no els permeti continuar amb el seu treball.

A pesar que la seguretat social pugui oferir una prestació per incapacitat temporal, aquestes estan molt limitades, tenint en compte sobretot que la majoria d'autònoms cotitzen per la base mínima i a més estaríem parlant dels casos en els quals es tracti d'un accident o baixa per motius laborals.

Amb l'assegurança de baixa per a autònoms en cas de patir un accident sigui laboral o no o una malaltia que t'impedeixi treballar, rebràs una prestació pels dies de baixa.

Les cobertures d'aquesta mena d'assegurances són: 

* Subsidi per Incapacitat temporal causada per malaltia o accident.

* Indemnització en cas d'hospitalització.

Així com d’altres de contractació opcionals com:

* Defunció en cas d'accident

* Defunció per infart per accident de treball.

* Incapacitat permanent absoluta per accident.

Per a la seva contractació, poden subscriure-ho persones entre 16 i 65 anys i haurà d'incloure's una declaració de salut signada per l'assegurat per a valorar possibles preexistències.

T'informem sobre les assegurances de baixa per a autònoms en qualsevol de les nostres oficines o mitjançant els nostres canals online.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.