Qui cobreix els danys en cas de sinistre amb un animal a la carretera?

undefined

Esperem que mai hagis de trobar-te amb un animal enmig de la calçada i menys que pateixis un accident amb algun d'ells, però en cas de produir-se, saps si la teva assegurança cobrirà els danys?

Fins a l'entrada en vigor de la reforma de la Llei de Trànsit de 2014, la responsabilitat requeia en els propietaris dels vedats de caça propers o de l'Administració en cas que la via no estigués en bones condicions o ben senyalitzada. Sent, en aquests casos, l'asseguradora del vedat o de l'Administració qui es feia càrrec d'aquests danys.

A partir d'aquesta reforma, actualment la responsabilitat recau sobre el conductor amb només dues excepcions que fan referència a l'atropellament derivat d'una acció de caça col·lectiva d'espècies de caça major (arruí, cabra salvatge, cérvol, cabirol, daina, senglar, llop, mufló i isard) o en cas que fos provocat perquè una tanca no estigués reparada dins de termini o que la presència d'animals solts no estigués senyalitzada.

Aquest canvi en la llei fa que, en bona part dels casos, els conductors hagin de fer-se càrrec dels danys provocats al seu propi vehicle.

En cas que el nostre vehicle estigui a tot risc amb franquícia, haurem d'abonar la franquícia i l'asseguradora s'encarregarà de la resta de danys, però en el cas de les assegurances a tercers, només quedarà cobert en el cas que tinguem contractada la cobertura denominada de danys cinegètics. Aquests danys inclouen els provocats per impacte, col·lisió o atropellament d'un animal cinegètic (és a dir, animals objecte de pesca i caça major o menor) i, en el cas d'alguna companyia també d'animals domèstics, de granja o d'explotació ramadera.

En cas de patir un accident d'aquest tipus, primer assegura't que tots els ocupants del vehicle es trobin bé i després procura que intervingui alguna autoritat policial que elabori un atestat del sinistre.

Si necessites més informació sobre les cobertures per danys cinegètics, no dubtis a consultar-nos.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.