Quina és la cobertura mínima que has de tenir amb el teu vehicle?

 undefined

Si ets propietari d'un vehicle que tingui el seu estacionament habitual a Espanya, has de comptar amb l’assegurança mínima obligatòria.

 Aquesta assegurança cobreix la responsabilitat civil a tercers, és a dir, no cobrirà aquells danys que puguis patir tu o el vehicle en cas de ser el responsable de l'accident.

Els danys que cobrirà són els causats en l'altre vehicle, la via pública o els ocupants del vehicle i/o vianants involucrats.

Has de tenir en compte que el vehicle ha d'estar assegurat encara que no circuli per la via pública, ja que l’obligatorietat bé marcada per on té el seu estacionament habitual i es considera que un vehicle té el seu estacionament habitual a Espanya quan estigui matriculat a Espanya o identificacions similars o no requereixi matrícula però el seu propietari tingui domicili a Espanya o no requereixi matrícula i el sinistre hagi ocorregut dins del país.

 En cas que vulguem complementar l’assegurança obligatòria podrem recórrer a assegurances a tercers amb cobertures addicionals o bé les conegudes com a assegurances a tot risc que es tracten d'assegurances de danys propis i assegurança d'accidents del conductor amb els quals cobriríem també els danys que provoquem al nostre vehicle o a nosaltres mateixos.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.