Quins són els avantatges d’un pla de pensions?

undefined

De nou, com cada any, ens trobem dins la campanya de Plans de Pensions, un tema que sembla que sols en ve a la memòria en aquestes dates per poder fer l’aportació i així desgravar-nos a la propera declaració de Renda, quan la finalitat principal i més important és preparar la nostra jubilació i tenir un capital disponible per complimentar la pensió de la Seguretat Social.

Avui dia ja es dóna una situació de dèficit a la Seguretat Social, que els diferents governs van posant mínimes solucions a curt termini, endurint les condicions per poder assolir el dret a cobrar la pensió, però sense fer una reforma profunda que doni un futur de tranquil·litat. Aquest és el problema que ja tenim, que s’agreujarà aviat quan es comencin a jubilars els treballadors que van néixer als anys seixanta, amb l’època del baby boom, que farà augmentar de forma considerable i en poc temps el nombre de jubilats i la majoria seran persones que han treballat els anys suficients per assolir pensions més altes que la mitjana, motiu que farà incrementar encara més el dèficit actual de la Seguretat Social.

Després d’aquesta reflexió, creiem que cada vegada és més indispensable i necessari comptar amb un mitjà que ens permeti disposar de la possibilitat d’un complement a la pensió que ens correspongui per tal de mantenir el nostre nivell de vida el més semblant possible al que actualment gaudim. Això sols es pot aconseguir, fent un plantejament seriós de les nostres possibilitats d’estalvi i aplicar-ho de forma continuada, dintre de les nostres possibilitats, aportant mensualment tant a un pla de pensions, amb l’avantatge de poder desgravar-nos la prima aportada o bé a un pla d’estalvi, i quan abans comencem més fàcil i menys costos serà disposar d’un capital adequat a les nostres necessitats.

Per tant, ens posem a la vostra disposició per fer-vos un estudi personalitzat, en funció de les vostres necessitats i previsió de futur, adaptant-ho a les vostres possibilitats d’estalvi, amb una planificació seriosa i constant, contemplant els avantatges fiscals per ara i per quan es rebi la prestació, i així aconseguir el nostre objectiu de complementar la pensió de la seguretat social.

Autor

Santasusana

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.