Si tens un gos: saps si el tens assegurat?

Com tots sabem tenir un gos és una gran responsabilitat i comporta certes obligacions.

La nova llei de Benestar Animal estableix que tots els propietaris de gossos han de tenir obligatòriament una assegurança de responsabilitat civil a partir d’aquest setembre.

L'assegurança haurà de cobrir possibles danys materials i lesions personals causades a tercers, excloent danys al propi propietari o als qui acceptin la tinença de l'animal voluntàriament.

S’ha de tenir en compte supòsits especials com:

  • Gossos guia

  • Gossos de caça

  • Gossos de vigilància

Com sempre, posem a la vostra disposició els nostres agents per la tramitació d’aquesta assegurança i per respoldre els dubtes que pugueu tenir.

Autor

Pau

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.