Incorporar-me a treballar en aquesta empresa ha sigut i és una gran experiència laboral, estem en continu aprenentatge,  això ens fa créixer com a treballadors i a nivell personal, més la comoditat de treballar amb un equip de grans professionals,  la meva tasca a la corredoria és la gestió de rebuts.