Avís legal i política de privacitat

 

INTRODUCCIÓ

Aquest document descriu la Política de privacitat que regula el tractament de les dades de caràcter personal que els Usuaris d'Internet faciliten en el lloc web http://www.santasusana.com, (des d’ara “el Web”).

El titular del Web és Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A., amb domicili en Plaza Fius i Palà, 1, 08241 Manresa, Barcelona, Espanya, amb CIF A08971129, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, fulla 80677, foli 89, tom 6814, llibre 6092, secció segona i autoritzada per la Dirección General de Seguros amb el  número J-553.

La finalitat del Web és donar a conèixer els productes i serveis que comercialitza Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. i donar informació sobre els mateixos, així com facilitar un altre tipus d'informació que creiem que pot ser d'interès i crear un espai de comunicació per als Usuaris d'Internet.

 

OBJECTIU

L'objectiu d'aquesta Política de privacitat és donar a conèixer als Usuaris d'Internet la manera en què es recullen, es tracten i es protegeixen les dades de caràcter personal que faciliten a Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. per obtenir els diferents productes i serveis que ofereixen.

 

LEGISLACIÓ

Aquesta política està regulada per la Legislació espanyola i en particular per:

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999.

Una altra legislació o normativa relacionada o anàloga que sigui aplicable.

 

FINALITAT DELS TRACTAMENTS I QUALITAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les finalitats de la recollida de les dades de caràcter personal que ens faciliten els Usuaris d'Internet al Web i dels seus tractaments posteriors són per poder donar resposta a les consultes que ens facin arribar per mitjà de l'apartat "Contacta amb nosaltres" i gestionar la informació que rebem a l'apartat "Treballa amb nosaltres" per als possibles processos de selecció que es realitzin.

Totes les dades de caràcter personal les facilitaran els Usuaris d'Internet en els formularis posats a aquest efecte al Web.

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten en els formularis són les mínimes dades necessàries i imprescindibles per poder gestionar correctament les sol·licituds dels Usuaris d'Internet, i són adequades, rellevants i no excessives en relació amb les finalitats per les quals es sol·liciten.

Les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris d'Internet han de ser exactes, correctes i estar actualitzades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual. En cas contrari aquestes dades seran cancel·lades.

Les dades de caràcter personal seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessaris per a les finalitats per les quals han estat recollides. No obstant això, es conservaran durant el temps en què pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat a Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. per aquests tractaments.

 

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que facilitin els Usuaris d'Internet seran tractades de forma lleial i lícita, s'utilitzaran per a les finalitats exposades anteriorment i no seran utilitzades per a altres finalitats incompatibles amb les especificades.

Les dades de caràcter personal que els Usuaris d'Internet ens facilitin s'emmagatzemaran en diferents fitxers que formen part del sistema d'informació de Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. per realitzar les gestions d'aquest lloc web. Aquests fitxers han estat inscrits en el Registre de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola.

 

COMUNICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que els Usuaris d'Internet ens facilitin no seran comunicats a cap altre tercer.

Les dades de caràcter personal dels Usuaris d'Internet poden ser comunicades a les administracions públiques, autoritats administratives, judicials i/o policials, sempre que estigui establert per llei.

 

CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que els Usuaris d'Internet ens facilitin seran tractades amb total confidencialitat. Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. en la seva qualitat de responsable de la gestió i el control d'aquest Web, es compromet a guardar secret professional respecte a aquestes dades de caràcter personal i garanteix el deure guardar-les adoptant totes les mesures de seguretat necessàries.

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. té implementades totes les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, ja provinguin d'una acció humana o d'un mitjà físic o natural, tal com estableix la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

No obstant això, la transmissió d'informació mitjançant les xarxes de comunicacions i d'Internet no és totalment segura; per això, i malgrat que Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. realitzarà els esforços necessaris per protegir les dades de caràcter personal, no pot garantir la seguretat de les mateixes durant el trànsit fins al Web. Tota la informació que els Usuaris d'Internet facilitin per aquest mitjà, s'enviarà pel seu compte i risc.

 

EXERCICI DELS DRETS D’ ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Els Usuaris d'Internet que hagin facilitat les seves dades de caràcter personal a Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. podran exercir, si ho desitgen, els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades facilitades, en els termes recollits en la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

Per poder exercir aquests drets, podran dirigir-se, per qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, a Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. amb domicili en Plaza Fius i Palà, 1, 08241 Manresa, Barcelona, Espanya o en la següent adreça de correu electrònic: santasusana@santasusana.com amb la referencia "Protecció de dades personals", especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud.

 

MENORS D’EDAT

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. entén la importància de protegir la privacitat dels menors d'edat, especialment en un entorn online.

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. no durà a terme voluntàriament el tractament de dades de caràcter personal relatives a menors d'edat. En el cas que es tingui coneixement que les dades de caràcter personal recollides corresponen a un menor d'edat, s'adoptaran les mesures oportunes per eliminar aquestes dades tan aviat com sigui possible.

 

CONSENTIMENT

En acceptar aquesta Política de privacitat els Usuaris d'Internet estan d'acord amb tots els aspectes exposats en aquest document i ens autoritzen a tractar les seves dades de caràcter personal per a les finalitats exposades anteriorment.

 

ALTRES

Per realitzar qualsevol tipus de consulta respecte a aquesta Política de privacitat pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: santasusana@santasusana.com.

 

VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de privacitat del Web ha estat actualitzada al maig de 2015. 

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. es reserva el dret a modificar la Política de privacitat del Web en el cas que existeixi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s'introduís algun canvi en aquesta Política, el nou text serà publicat en aquest mateix Web.

Es recomana als Usuaris d'Internet que accedeixin periòdicament a aquesta Política de privacitat que trobaran al Web.