Avís legal i política de privacitat i protecció de dades

 

INTRODUCCIÓ

Aquest document descriu la Política de privacitat que regula el tractament de les dades de caràcter personal que els Usuaris d'Internet faciliten en el lloc web http://www.santasusana.com, (des d’ara “el Web”).

El titular del Web és Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A., amb domicili en Plaça Fius i Palà, 1, 08241 Manresa, Barcelona, Espanya, amb CIF A08971129, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, fulla 80677, foli 89, tom 6814, llibre 6092, secció segona i autoritzada per la Dirección General de Seguros amb el  número J-553.

La finalitat del Web és donar a conèixer els productes i serveis que comercialitza Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. i donar informació sobre els mateixos, així com facilitar un altre tipus d'informació que creiem que pot ser d'interès i crear un espai de comunicació per als Usuaris d'Internet.

A l'accedir a aquest Web estarà consentint de forma expressa el tractament de les seves dades respecte a aquesta política, tot i que ho fa de manera revocable i sense efectes retroactius. L'accés a aquest Web està, per tant, subordinat a aquesta política, així com a tota la legislació aplicable a la que es fa referència en aquest apartat així com a l'avís legal.

Aquesta política de privacitat s'aplica a totes les pàgines web i dominis que depenguin de santasusana.com.

 

OBJECTIU

L'objectiu d'aquesta Política de privacitat és donar a conèixer als Usuaris d'Internet la manera en què es recullen, es tracten i es protegeixen les dades de caràcter personal que faciliten a Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. per obtenir els diferents productes i serveis que ofereixen.

 

LEGISLACIÓ

Aquesta política està regulada pel reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

GRUP SANTASUSANA SA

Plaça Fius i Palà, 1, principal, 08241 Manresa (Barcelona)

Telèfon 93 8721266

rgpd@santasusana.com

 

FINALITAT DELS TRACTAMENTS I QUALITAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Grup Santasusana l'informa que les dades personals que vostè ens faciliti, seran tractades amb la finalitat de:


Aquest consentiment és en compliment amb el que disposa la normativa vigent, Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades ("RGPD").

Les dades de caràcter personal que se sol·liciten en els formularis del web, són les mínimes dades necessàries i imprescindibles per poder gestionar correctament les sol·licituds dels Usuaris d'Internet, i són adequades, rellevants i no excessives en relació amb les finalitats per les quals es sol·liciten.

Les dades de caràcter personal facilitades pels Usuaris d'Internet han de ser exactes, correctes i estar actualitzades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual. En cas contrari aquestes dades seran cancel·lades.

Les dades de caràcter personal seran cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries per a les finalitats per les quals han estat recollides. No obstant això, es conservaran durant el temps en què pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat a Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. per aquests tractaments.

Amb caràcter general no s'utilitzaran les dades rebudes per cap finalitat que no sigui atendre a la seva sol·licitud, oferir-li una atenció personalitzada, i sempre relacionat amb les gestions de les seves assegurances contractades a través de Grup Santasusana.

 

TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que facilitin els Usuaris d'Internet seran tractades de forma lleial i lícita, s'utilitzaran per a les finalitats exposades anteriorment i no seran utilitzades per a altres finalitats incompatibles amb les especificades.

Les dades de caràcter personal que els Usuaris d'Internet ens facilitin s'emmagatzemaran en diferents fitxers que formen part del sistema d'informació de Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. per realitzar les gestions d'aquest lloc web. Aquests fitxers han estat inscrits en el Registre de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola.

 

¿COM RECOLLIM LES SEVES DADES?

Sempre recollim les seves dades amb el seu consentiment exprés, i pot ser de diferents maneres:

L'informem que els consentiments atorgats per vostè tenen caràcter totalment revocable. Aquesta revocació la pot fer efectiva mitjançant l'enviament d'un correu electrònic al Delegat de Protecció de Dades tal i com figura a l'inici d'aquesta pàgina o pels diferents mitjans de comunicació que li senyalem. Tanmateix, l'informem que aquesta revocació no té efectes retroactius, amb efectes des del mateix moment de sol·licitud de la revocació.

 

QUI TÉ ACCÉS A LES SEVES DADES?

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. proporcionarà les dades a la companyia o companyies d’assegurances per tal de:

En cas que vostè tingui una relació comercial amb algun auxiliar extern de Corredoria d’Assegurances Santasusana, S.A. figura que es regula en l’article 137, Real Decret 3/2020, de 4 de febrer, de la llei de distribució ), les seves dades seran compartides amb aquest auxiliar.

 

COMUNICACIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que els Usuaris d'Internet ens facilitin no seran comunicats a cap altre tercer.

Les dades de caràcter personal dels Usuaris d'Internet poden ser comunicades a les administracions públiques, autoritats administratives, judicials i/o policials, sempre que estigui establert per llei.

 

PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

La informació que ens proporcioni es mantindrà als nostres sistemes mentre vostè no sol·liciti la revocació del seu consentiment. Vostè podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment, si bé que donat el cas, és possible que encara tinguem el dret o obligació, sota la legislació aplicable de demanar, usar, transferir o comunicar la seva informació personal. A més, l'informem que és possible que haguem de conservar certa informació amb la finalitat de manteniment de registres i/o finalitzar qualsevol transacció que hagi iniciat abans de sol·licitar un canvi o eliminació. 

L'informem que conservarem la seva informació personal per el període necessari per complir amb els propòsits descrits en aquesta política de privacitat, a menys que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg.

 

LEGIMITITZACIÓ

El tractament de les seves dades respecte a les finalitats anteriorment descrites, està permès pel RGPD de conformitat amb les següents bases jurídiques: La base legal per atendre la relació de negoci, és la legitimació per consentiment exprés de l'Usuari; vostè ha autoritzat, a través d'un formulari automatitzat i / o paper, el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades amb determinades finalitats. Vostè pot revocar el consentiment donat en tot moment. La base legal per atendre la relació contractual, és la legitimació per execució d'un contracte subscrit amb vostè. A més, en alguns casos serà necessari el tractament per al compliment de les corresponents obligacions legals. En tots dos casos, per poder atendre i gestionar correctament la seva sol·licitud, l'interessat està obligat a facilitar les dades personals, en cas contrari no podrem atendre la seva sol·licitud. 

 

CONFIDENCIALITAT I SEGURETAT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal que els Usuaris d'Internet ens facilitin seran tractades amb total confidencialitat. Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. en la seva qualitat de responsable de la gestió i el control d'aquest Web, es compromet a guardar secret professional respecte a aquestes dades de caràcter personal i garanteix el deure guardar-les adoptant totes les mesures de seguretat necessàries.

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. té implementades totes les mesures de caràcter  tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposades, ja provinguin d'una acció humana o d'un mitjà físic o natural, tal com estableix la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

No obstant això, la transmissió d'informació mitjançant les xarxes de comunicacions i d'Internet no és totalment segura; per això, i malgrat que Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. realitzarà els esforços necessaris per protegir les dades de caràcter personal, no pot garantir la seguretat de les mateixes durant el trànsit fins al Web. Tota la informació que els Usuaris d'Internet facilitin per aquest mitjà, s'enviarà pel seu compte i risc.

 

ELS SEUS DRETS ATENYENT A LES DADES FACILITADES

L'exercici per part seva d'aquests drets està subjecte a determinades excepcions per motius d'interès general, com la prevenció o detecció de delictes o pels nostres propis interessos, com el manteniment de confidencialitat de l'assessorament jurídic. Si vostè exercís algun d'aquests drets, comprovarem que està facultat per això, i li respondrem en un mes (segons l'RGPD) o en el termini màxim previst en la normativa espanyola, si aquest fos inferior.

 

MENORS D’EDAT

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. entén la importància de protegir la privacitat dels menors d'edat, especialment en un entorn online.

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. no durà a terme voluntàriament el tractament de dades de caràcter personal relatives a menors d'edat. En el cas que es tingui coneixement que les dades de caràcter personal recollides corresponen a un menor d'edat, s'adoptaran les mesures oportunes per eliminar aquestes dades tan aviat com sigui possible.

 

NAVEGACIÓ ANÒNIMA

Grup Santasusana obté informació anònima sobre els seus visitants. Això significa que aquesta informació no es pot associar a un usuari concret i identificat. Les dades que se'n conserven són:

 

CONSENTIMENT

En acceptar aquesta Política de privacitat els Usuaris d'Internet estan d'acord amb tots els aspectes exposats en aquest document i ens autoritzen a tractar les seves dades de caràcter personal per a les finalitats exposades anteriorment.

 

ALTRES

Per realitzar qualsevol tipus de consulta respecte a aquesta Política de privacitat pot dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: santasusana@santasusana.com.

 

VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de privacitat del Web ha estat actualitzada al maig de 2018. 

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. es reserva el dret a modificar la Política de privacitat del Web en el cas que existeixi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s'introduís algun canvi en aquesta Política, el nou text serà publicat en aquest mateix Web.

Es recomana als Usuaris d'Internet que accedeixin periòdicament a aquesta Política de privacitat que trobaran al Web.