Assegurança de Construcció

Preservar la seguretat de les persones i coses, cobrir la responsabilitat de les decisions i procurar el benestar de Promotors, constructors i treballadors és un dels nostres objectius.

El departament de Construcció de la corredoria està especialitzat en la gestió de riscos inherents a la construcció d'obres civils o edificacions, promocions d'habitatges i centres comercials, donant solucions a les necessitats de cada obra nova o reforma.

Vol saber-ne més ? diversos@santasusana.com