Servei de reclamacions

Grup Santasusana ofereix el servei de defensa del client, per tal d'atendre qualsevol reclamació que no s'estigui tramitant per cap altra via (Decret 303/2004 del 20 de Febrer). Enviï'ns un correu electrònic en aquesta adreça:

defensorclient@santasusana.com

 

on hi constin les següents dades:

· nom i cognoms de la persona que efectua la reclamació
· NIF/CIF
· correu electrònic de contacte
· explicació de la reclamació

La seva reclamació serà atesa per un organisme extern i independent (Inade, Instituto Atlántico del Seguro) que mediarà en la seva resolució. Pot descarregar el reglament per la defensa del client.