Salut empresa

La societat actual, amb les retallades al Sistema Sanitari Públic, les llistes d'espera, les notícies que parlen de possibles copagaments, etc., estan fent que cada vegada més siguin més valorades les pòlisses de salut col·lectives dins dels diferents models de retribucions que ofereix l'empresa als seus empleats. Es poden aplicar els Plans de Retribució Flexible, pòlisses de lliure adhesió, o altres models adaptats als diferents tipus d'empreses .

Som moltes les persones amb inquietud per la cobertura de salut per nosaltres i les nostres famílies, i els avantatges que podem aconseguir si ens inclouen dins una pòlissa col.lectiva són molts en vers una pòlissa individual .

La prima:  es negocia per tot el col.lectiu pel que surt més econòmica.

Les condicions de contractació: l'eliminació dels períodes de carències o de les preexistències.

Avantatges fiscals: La llei contempla l'exempció de l'IRPF de  la part de salari destinada a les primes de salut per l'empleat, parella i fills, sempre i quan no excedeixin els 500 € anuals / persona.

Les negociacions de pòlisses col·lectives o Grans Comptes són una de les especialitats del nostre Departament de Salut donat que gestionem moltes de les empreses que disposen d'aquest producte.

Vol saber-ne més ?  salut@santasusana.com