Assegurances per Autònoms

 

Productes asseguradors disenyats per ajudar-li a minimitzar l'impacte dels riscos als que pot estar exposat i assegurar-li la continuitat del seu negoci.

Assegurança de Responsabilitat Civil per professionals.
Protegeixi el seu patrimoni davant reclamacions de tercers per danys materials, corporals o pèrdues econòmiques per causes de la seva activitat professional.
Cobertura ampliada en el cas de que disposi de treballadors.

Assegurança d'Indemnització per Baixa Laboral
Per asegurar la pèrdua d'ingressos que pugui tenir a causa d'una baixa laboral per malatia o accident
Li garanteix un subsidi diari que complementa la indemniztzació de la Seguretat Social

Assegurança de Salut
Cobertura d'urgències, assistència primària, especialites, proves de diagnòstic, hospitalització i cirurgia, els 365 dies, les 24 hores.

Avantatges fiscals per empresaris autònoms i professionals liberals
Per aquells que tributin per activitats econòmiques en l'IRPF per estimació directa, la prima pagada en asseguraces de salut i malaltia és despesa deduïble de la seva activitat económica fins a 500 € per persona per aquelles assegurances que donin cobertura a aquest, al seu cònjuge i als seus decendents.

Vol saber-ne més ? diversos@santasusana.com