Protecció de lloguers

L'objectiu d'aquesta assegurança és que arrendadors perdin la por en el lloguer de les seves propietats.

Es garanteix el reemborsament de les rendes impagades per l'inquilí.
I els actes dolosos causats al continent i/o contingut dels habitatges llogats pels inquilins morosos.

La cobertura de la pòlissa a més li garanteix l'assessorament jurídic telefònic i la defensa penal entre altres garanties.

Vol saber més ? 

diversos@santasusana.com