Assegurança de Transports

Assegurança dirigida a Propietaris de mercaderies, transportistes autònoms, a Agencies de transports i intermediaris del transport entre d'altres.

Cada pòlissa és un producte personalitzat i únic per cada assegurat , pot contractar-se per viatge , anual per matrícula o anual per facturació aconseguint la cobertura més adient a cada cas, personalitzant cobertures com el robatori, el furt, pèrdua, operacions de càrrega i descàrrega ...

Es pot contractar la cobertura de Responsabilitat civil contractual del transportista , per cobrir les possibles reclamacions per danys a les mercaderies que transportin  d'acord als límits de responsabilitat establerts per la legislació nacional ( Llei 15/2009 del contracte de Transport Terrestre de Mercaderies ) i internacional de mercaderies terrestre segons el conveni CRM.

També es pot optar per la cobertura de danys destinats a indemnitzar el valor de factura dels danys i pèrdua material que puguin patir les mercaderies assegurades durant el seu transport via marítim , aeri o terrestre ,o també la contractació d'una modalitat combinada de totes dues cobertures.

La modalitat pot ser sota "condicions espanyoles" o "condicions angleses".

Vol saber-ne més ? diversos@santasusana.com