Assegurança d'Accidents

Qualsevol activitat a excepció de les derivades per Conveni col·lectiu, amb producte específic propi, poden ser assegurades i és pot donar cobertura a :

L’àmbit empresarial:  
   
   Equips directius  
   Empleats     
   Convencions, viatges etc.

A activitats de grup:
    
   Alumnes centres escolars     
   Excursions, campaments     
   Grups culturals     
   Assegurança obligatòria de viatges  
   Etc

Algunes de les garanties que es poden assegurar són :
  
   Mort     
   Incapacitat Permanent Parcial bàsica o progressiva fins 350 %     
   Incapacitat Permanent Total     
   Incapacitat Permanent Absoluta     
   Gran invalidesa     
   Assistència sanitària lliure elecció     
   Assistència sanitària en centres concertats     
   Indemnització diària per invalidesa temporal     
   Indemnització diària per hospitalització     
   Despeses cirurgia plàstica, pròtesis, material ortopèdia ...     
   Assistència en viatge     
   Despeses de tramitació i sepeli     
   Orfandat      
    ...

Vol Saber-ne més ? diversos@santasusana.com