Plans de pensions i estalvi

La pensió pública no garanteix la jubilació que necessitarà, li aconsellem la contractació d'un pla de pensions o un pla d'estalvi.

El Plans de Pensions són el producte d'estalvi-previsió amb més avantatges fiscals. Podrà reduir les quantitats aportades a la base imponible a la declaració de la renda  amb els límits marcats per la llei.

Podrà recuperar els seus estalvis  en el moment de la seva Jubilació , en cas d'incapacitat permanent total , dependència severa o gran dependència i altres situacions com: malalties greus, atur de llarga durada i embargament de la vivenda.

Pot començar amb aportacions petites mensuals, realitzar aportacions extraordinàries quan ho consideri sense superar els límits establerts legalment.

Pot triar entre diferents plans de pensions segons el seu perfil inversor, pot optar per un pla amb interès garantit si és més conservador o bé un pla amb renda variable si és un inversor més agressiu.

Una altra forma de crear un fons pel futur  són les Assegurances d'Estalvi , garanteixen el capital invertit i l'obtenció d'un capital o renda a una data prefixada o quan arribi a una determinada edat i amb la possibilitat de recuperar de forma anticipada la seva inversió , tenen liquidés immediata des de l'inici de la pòlissa

Comenci a planificar el seu futur, li assessorament quin és el seu  millor pla.

Vol saber més ?  vida@sntasusana.com