SantasusanApp: les seves assegurances, al seu mòbil.

 

Descarregui's gratuitament l'aplicació mòbil que Grup Santasusana posa a les seves mans i que li permetrà estar en contacte amb la corredoria, i la corredoria amb vostè. Rebrà notificacions de les nostres gestions, avisos de venciment, canvis en la pòlissa, informar-nos d'un sinistre, comunicar-nos un dubte o un canvi en una pòlissa, etc.

 

 Algunes captures de pantalla de l'aplicació:

Menú de l'aplicació Missatges personalitzats Pòlisses del client Telèfons d'assistència de les pòlisses del client
Menú de l'app Missatges personalitzats per cada client Relació de pòlisses del client Telèfons d'assistència de les pòlisses del client

 

L'aplicació és disponible per les plataformes Android i Apple. Els següents enllaços el duran a la botiga d'aquestes plataformes, d'on podrà descarregar l'aplicació: Disponible en Google play Disponible a l'App Store