Paquita Torrecillas

Sóc tècnic en assegurances, especialitzada en el ram de  Salut. Tinc experiència de vint anys en el sector assegurador. Em dedico a l’atenció al client i gestions de pòlisses de salut.