Condicions d'ús de la web

 

INFORMACIÓ GENERAL

Les condicions següents regulen la informació i l'ús permès del lloc web amb URL http://www.santasusana.com (des d'ara “el Web”), que l’empresa Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. amb domicili en Plaça Fius i Palà, 1, 08241 Manresa, Barcelona, Espanya, amb CIF A08971129, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, full 80677, foli 89, tom 6814, llibre 6092, secció segona y autoritzada per la Dirección General de Seguros amb el  número J-553, d'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posa a la disposició de clients, proveïdores i altres usuaris d’Internet (des d’ara “Usuaris d’Internet).

El Web ha estat creat i dissenyat amb la finalitat de donar a conèixer la Corredoria i fer-lo servir per fer publicitat dels productes i serveis que ofereixen i donar informació sobre els mateixos, així com facilitar un altre tipus d'informació que creiem que pot ser d'interès i crear un espai de comunicació pels Usuaris d’Internet.

 

CONDICIONS GENERALS

Aquestes condicions generals tenen per objecte regular l'accés i la utilització del Web que Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. posa gratuïtament a la disposició dels Usuaris d'Internet excepte en el que afecta al cost de la connexió a la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels Usuaris d'Internet.

L’accés al Web i la navegació pel mateix implica l’acceptació, sense reserves, de totes les condicions incloses en aquest documento.

La utilització de determinats productes i/o serveis oferts en aquest Web es regirà, a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel sol ús d'aquests productes i/o serveis.

 

CONDICIONS D’ÚS

L'Usuari d'Internet s'obliga a fer un ús correcte del Web de conformitat amb la legislació espanyola vigent i amb les condicions incloses en aquest document. L'Usuari d'Internet respondrà davant Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. o davant tercers, per qualssevol dany i/o perjudici que pogués causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes obligacions.

Queda expressament prohibit l'ús del Web amb finalitats lesives de béns o interessos de Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. o de tercers.

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al Web, de la configuració i presentació d'aquest i d'aquestes Condicions d'ús.

La prestació del servei del Web té una durada limitada al moment en el que l'Usuari d'Internet es trobi connectat al mateix o a algun dels serveis que a través d'aquest es faciliten. Per això es recomana que els Usuaris d'Internet llegeixin atenta i detingudament aquestes Condicions d'ús en cadascuna de les ocasions en què es proposin entrar i fer ús del Web, ja que aquestes poden estar subjectes a modificacions.

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. no garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés al Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat. Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. durà a terme, sempre que no impliqui causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d'actualització en els continguts, totes aquelles tasques necessàries per resoldre els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

Tant l'accés al Web com l'ús no autoritzat que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza.

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús. Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin produir-se en el sistema informàtic de l'Usuari d'Internet (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència: de la presència d'un programari maliciós en l'ordinador de l'Usuari d'Internet que sigui utilitzat per a la connexió als continguts del Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del navegador.

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del Web, sempre que siguin aliens al mateix, ni garanteix l'absència de programari maliciós o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), en els documents o en els fitxers de l'Usuari d'Internet, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l'Usuari d'Internet per aquest motiu.

Si qualsevol Usuari d'Internet, considerés que el contingut o els serveis prestats pels webs enllaçats són il·lícits o lesionen béns o drets del propi Usuari d'Internet o d'un tercer susceptibles d'indemnització i que en particular, consisteixin en:

- activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius d’acord a la normativa penal,

- activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial,

- activitats o continguts que posin en perill l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública,

- activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i a principis de no discriminació i la protecció de la salut i la infància,

haurà de notificar-ho, amb les observacions o il·lícits observats pel mateix.

 

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

Si un Usuari d'Internet considera que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en el Web, i en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d'enviar una notificació a Corredoria d'Assegurances Santasusana S.A.. amb el següent contingut:

- dades de la persona o entitat que fa la reclamació: nom, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic,

- descripció de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el Web i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, la indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització en el Web,

- fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit d'aquesta activitat,

- en el supòsit de violació de drets, signatura manuscrita o equivalent, amb les dades personals del titular dels drets suposadament infringits o de la persona autoritzada per actuar en nom i per compte d'aquesta,

- declaració expressa, clara i sota la responsabilitat de la persona o entitat que fa la reclamació que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter il·lícit de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

 

DADES DE CONTACTE DE CORREDORIA D’ASSEGURANCES SANTASUSANA, S.A.

Es posa a la disposició dels Usuaris d'Internet la següent informació per poder dirigir les seves peticions, qüestions i queixes:

Nom: Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A.

- Adreça postal: Plaça Fius i Palà, 1, C.P. 08241, Manresa, Barcelona, Espanya

- Correu electrònic: santasusana@santasusana.cat

- Telèfon: + 34 93 872 12 66        

 

DADES FACILITADES PER L'USUARI DE INTERNET

Amb caràcter general l'accés al Web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris d'Internet.

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. condiciona la utilització de l'accés a la part privada del Web als usuaris autoritzats, mitjançant la introducció d'un nom d'usuari i una contrasenya, que Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. facilita directament.

Els apartats del Web “Contacta amb nosaltres” i “Treballa amb nosaltres”, requereixen que l'Usuari d'Internet faciliti les seves dades per mitjà d'un formulari.

Les dades facilitades per l'Usuari d'Internet s'emmagatzemaran en diferents fitxers que formen part del sistema de informació de Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A.

Els tractaments d'aquestes dades compleixen amb la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal de Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A.

 

ENLLAÇOS

L'establiment d'un enllaç al Web, implica l'existència de relacions passades o presents entri Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. i el propietari del lloc web on s'estableixi, no implica per part de Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. ni l'acceptació ni l'aprovació dels seus continguts o serveis.

Queda expressament prohibit qualsevol altre aprofitament dels continguts del Web, a favor de tercers no autoritzats.

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en webs de tercers als quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des del Web.

 

XARXES SOCIALS

El Web disposa d'enllaços a apartats que Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. té establerts en diferents xarxes socials on facilita informació dels seus productes i serveis, i de les activitats i esdeveniments que realitza.

S'informa a l'Usuari d'Internet que cada xarxa social es regeix per les seves condicions d'ús i les seves polítiques i no per les quals regeixen aquest Web.

Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la navegació i ús que faci l'Usuari d'Internet en aquestes xarxes socials.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del Web són titularitat de Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. a qui correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació que inclouen la reproducció, la distribució, la comunicació pública i la transformació. A títol enunciatiu aquests drets inclouen el programari, el codi font, el disseny gràfic, l'estructura de navegació, les bases de dades, els textos, les fotografies i imatges, i en general tots els continguts i elements que conté. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. o si escau, de tercers, tret que s'especifiqui el contrari.

Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre el Web. En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.

La utilització no autoritzada de la informació continguda al Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual de Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Els Usuaris d'Internet hauran de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Web. No obstant això, els Usuaris d'Internet podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu ús exclusiu personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte contingut en el Codi Penal.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Tota la informació referent al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal, que ens són facilitats, es troba en la nostra Política de privadesa.

La pàgina principal del Web disposa d'un enllaç per poder accedir al contingut de la Política de privadesa.

 

COOKIES

Tota la informació sobre les cookies en general i sobre les quals s'utilitzen al Web en particular es troba en la nostra Política de cookies.

La pàgina principal del Web disposa d'un enllaç per poder accedir al contingut de la Política de cookies.

 

JURISDICCIÓ

Les presents condicions s'interpretaran conforme a la legislació vigent a Espanya en la matèria, que s'aplicarà subsidiàriament en tot el que no s'hagi previst en les mateixes.

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el Web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola vigent, a la qual se sotmeten expressament Corredoria d'Assegurances Santasusana, S.A. i els Usuaris d'Internet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Manresa província de Barcelona (Espanya).