El departament d’administració gestiona la cartera de clients portant a terme la facturació i gestió de rebuts.

1 de 2