Gemma Garcia

Sóc tècnic en assegurances, especialitzada en el ram de  Salut. Tinc experiència de tres anys en el sector assegurador. Em dedico a l’atenció al client i gestions de pòlisses de salut.