Silvia Ruiz

La meva incorporació al Departament de Salut de la Corredoria és al setembre del 2017. La meva tasca és la d’atenció al client, assessorament i gestió de les pòlisses de salut